THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu thiết kế Nhật

Chất liệu: đồng thau

Ứng dụng: được với nước khí hơi

Áp suất chịu được 16bar

Chức năng: khóa nước Kiểu tay: tay gạt

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Van khóa đồng Kiểu thiết kế kiểu Nhật

Chất liệu: đồng thau

Ứng dụng: được với nước khí hơi

Áp suất chịu được 16bar

Chức năng: khóa nước Kiểu tay: tay gạt