Mô tả

    SƠN EPOXY HAI THÀNH PHẦN CADIN được sử dụng co bề mặt bê tông, sắt thép là hệ sơn phủ hai thành phần nhựa Epoxy resin kết hơp với đóng rắn Polyamide và các thành phần phụ gia khác.

Tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt kim loại, bê tông.