Mô tả

  • Chống sự hình thành cặn carbon ở các khe cánh trượt trong máy nén khí kiểu cánh gạt
  • Chống sự hình thành cặn ở các bộ phận quay trong máy nén kiểu trục vít.
  • Chống phân hủy do nhiệt và hình thành cặn để duy trì độ sạch tuyệt hảo của bề mặt bên trong, đặc biệt trong các hệ thống tách khí/dầu và kết tụ.
  • Chu kỳ bảo dưỡng dầu chính xác sẽ tùy thuộc chất lượng khí hút vào, chu trình hoạt động và điều kiện môi trường. Đối với các vùng khí hậu nóng và ẩm ở như ở Việt Nam, khuyến cáo giảm chu kỳ thay dầu (tham khảo đề xuất của nhà chế tạo thiết bị gốc).