• Nhà sản xuất: LS
  • Mã sản phẩm: MT-12 (12-18A)
  • Mô tả: Rơ le nhiệt LS MT-12 (12-18A), 3 cực, dùng cho contactor MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a

Mô tả

Số cực : 3
Dòng làm việc:  0.63-1A
Dùng khởi động từ : MC-6a ~ MC-8a
Hãng sản xuất : LS
Xuất xứ: Hàn Quốc