– Thành phần chính: Chlorodiflouromethane (CHClF2)

– Định lượng : 13.6 kg/ bình

– Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

 – Nhiệt độ tới hạn: 72.1oC (161.8 oF)

 – Dầu lạnh tương thích: PAG

– Xuất xứ: India (Ấn Độ )

Mô tả

 

 Thông tin sản phẩm

Gas lạnh Refron R22-13.6kg có thành phần chủ yếu là CHClF2 (Chlorodifluoromethane) với độ tinh khiết cao lên đến 99.96% không gây cháy nổ và có hóa tính ổn định, ở điều kiện bình thường Gas lạnh Refron là một chất khí không màu, không mùi và không độc hại.

– Thành phần chính: Chlorodiflouromethane (CHClF2)

– Định lượng : 13.6 kg/ bình

– Chất lượng sản phẩm: Tuyệt hảo và độ tinh khiết không dưới 99.8%

 – Nhiệt độ tới hạn: 72.1oC (161.8 oF)

 – Dầu lạnh tương thích: PAG

– Xuất xứ: India (Ấn Độ )

 – Ứng dụng: Dùng trong công nghiệp lạnh