Mô tả

Khóa đai sắt, bọ sắt dùng để đóng dây đai.

Khi sử dụng sẽ giúp kẹp, nối chặt dây đai. Điều này giúp hàng hóa được đóng trong những kiện hàng của bạn luôn được bảo vệ chắc chắn.