Mô tả

Chốt chẻ được sử dụng đi kèm với tán lục giác và bulong có khoan lỗ ở trên thân bu lông. Với mục đích chống tháo khi bộ bu lông – Đai ốc hoạt động trong các chi tiết máy rung động.